Speelgoedbeurs

See below for English.

De speelgoedbeurs is op donderdag 9 november van 19:30 tot 21:00  en op vrijdag 10 november van 8:30 tot 10:00. In de Speel-O-Theek, Edisonstraat 47, 1221 ET Hilversum.

Inbreng: woensdag 8 november van 9:00 tot 12:00 en van 19:00 tot 21:00. De Speel-O-Theek is op 8 november gesloten voor de uitleen.

Ophalen niet verkocht speelgoed:

 • Woensdag 15 november 15.00 – 16.00 uur
 • Zaterdag 18 november 10.00 – 11.00 uur

Regels voor de beurs

 • De beurs is voor speelgoed, kinderboeken en spelletjes.
 • We nemen geen video’s, knuffels, kleding en babyartikelen in.
 • 1/3 van de opbrengst van de verkochte artikelen is voor de Speel-O-Theek. Wel moet het minimaal € 1,- waard zijn.
 • Het materiaal moet schoon, compleet en in goede staat zijn.
 • Speelgoed op batterijen moet het doen.
 • Gekopieerde cd-rom’s of dvd’s zullen niet worden geaccepteerd.
 • Wilt U er ook aan denken om alles goed te verpakken, dus niet los in een doos. Anders is de kans erg groot dat onderdelen zoek raken.
 • Hoewel wij uw ingebrachte materiaal met de grootste zorgvuldigheid behandelen, kan de
 • Speel-O-Theek niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan en / of verlies van het ingebrachte materiaal.
 • De uitbetaling naar uw bankrekening zal ongeveer 2 weken na de beurs plaatsvinden.
 • Speelgoed dat niet op de bovengenoemde tijden is opgehaald, zal worden beschouwd als geschonken aan de Speel-O-Theek of het goede doel.

Hoe kunt u speelgoed inbrengen?

U vult thuis alvast de inbrenglijsten in. Hiervoor heeft u een lijstletter nodig. Deze kunt u aanvragen bij speelgoed@speelotheekhilversum.nl.

U omschrijft alle artikelen zo goed mogelijk. Dus bijvoorbeeld niet boek maar boek Pinkeltje of Dribbel puzzel. Daarachter schrijft u de vraagprijs.

Op de sticker moet u eerst uw letter(s) noteren en daarna het nummer van het artikel op de inbrenglijst. Daar onder noteert U de prijs. Bijvoorbeeld: A 2. Het minimum verkoop bedrag is € 1. Alles kan op hele en halve Euro’s worden geprijsd. Dus niet op bijvoorbeeld 2,95.

Vindt u dit alles te ingewikkeld of heeft u hier geen zin in kunt u het speelgoed natuurlijk altijd aan ons schenken. Dit kunt u trouwens het hele jaar door doen.

Vragen of lijstletter aanvragen?

Mail naar speelgoed@speelotheekhilversum.nl.

Toy fair

The toy fair is on Thursday, November 9th from 19:30 to 21:00 and on Friday, November 10th from 8:30 to 10:00. In the Speel-O-Theek, Edisonstraat 47, 1221 ET Hilversum

Toys Drop-off: Wednesday, November 8th from 9:00 to 12:00 and from 19:00 to 21:00. The Speel-O-Theek is closed on November 8th for checkout/returning toys.

Payout & pick-up of unsold toys:

 • Wednesday, November 15th from 15.00 – 16.00
 • Saturday, November 18th from 10.00 – 11.00

Rules of the Fair

 • The fair is for toys, children’s books and games.
 • We do not take videos, stuffed animals, clothing or baby items.
 • 1/3 of the proceeds of the sold items is for the Speel-O-Theek. However, it must be worth at least € 1.
 • The items must be clean, complete and in good condition.
 • Battery-powered toys must work.
 • Copied CD-ROMS or DVDs will not be accepted.
 • Please think about packing everything properly, so not loose in a box. Otherwise, there is a very good chance that parts will be lost.
 • Although we treat your contributed material with the greatest care, the Speel-O-Theek cannot be held liable for any damage to and/or loss of the items brought in.
 • The payout to your bank account will take place approximately 2 weeks after the fair.
 • Toys not collected at the above times will be considered donated to the Speel-O-Theek or charity.

How can you bring in a toy?

Fill out the toy inventory list at home. For this you need an assigned letter. You can request an assigned letter by emailing speelgoed@speelotheekhilversum.nl.

Fill out the toy inventory list at home. For this you use your assigned letter.

Describe all items as well as possible. For example, do not just write “book” or “puzzle” but The Little Prince or Cars Puzzle. Next, write your asking price. First write down your assigned letter(s) on the label, followed by the number from the item on the toy inventory list. Then below/next to it write the price. Example: A 2 €4. The minimum amount is €1. Everything can be priced in whole and half Euros. For example, €2,95 should be €3.

If you find all of this too complicated or do not want to bother, you can always donate the toys to us. By the way, you can do this all year round.

For Questions or to request an assigned letter

Please email speelgoed@speelotheekhilversum.nl.