Speelgoed verkoop

Zaterdag 18 september staat de speelotheek tijdens de duurzame dagen bij Vonkindewijk.
Tijdens de duurzame markt van 14 tot 16 uur verkopen wij gekregen of afgeschreven speelgoed.
De duurzame dagen zijn van 17 t/m 19 september.
Voor meer informatie ga naar de site Vonkindewijk

Op maandag open

We zijn heel blij dat we vanaf september ook weer op maandag open gaan.

Helaas gaat de woensdagmiddag nog niet lukken. De vrijwilligers van de woensdag tellen echter het speelgoed na de quarantaine periode.

 

Wel willen we je extra wijzen op:

 • Kom met maar 1 volwassene en zo min mogelijk kinderen naar de speelotheek.
 • Er zijn maximaal 6 leden in de speelotheek. Probeer je tijd in de speelotheek dus kort te houden door bijvoorbeeld thuis alvast ideeën op te doen in onze digitale catalogus op de website
 • Er kan niet gespeeld worden in de speelotheek.
 • Check het speelgoed thuis.

 

We blijven dezelfde coronaregels hanteren zoals je hieronder kan lezen.

 

Corona regels in de speelotheek: 

 • Er mogen 6 leden tegelijkertijd in de Speel-O-Theek zijn.
 • Kom met 1 volwassene en zo min mogelijk kinderen.
 • Een mondkapje is niet meer verplicht                                                                            
 • Blijf bij klachten thuis en verleng eventueel het speelgoed
 • Houdt altijd 1,5 meter afstand
 • Lever het speelgoed schoon en compleet in
 • Meld bij de inlevering als er wat stuk is of vermist wordt.
 • Zet je speelgoed na inname in de quarantaine ruimte
 • We schenken nog geen thee en koffie
 • We vragen je om je bezoek kort te houden
 • Er wordt niet gespeeld met het speelgoed.
 • Tel het speelgoed thuis en geef gebreken per email door

We hopen je snel ook weer op maandag te zien!

Open on monday

We are very happy to announce that starting from September we are also open again on Mondays.

Wednesday afternoon is regrettably still not possible. The volunteers of Wednesday will however count the toys after the quarantine period.

 

We would like to draw your attention to:

 • Come with only one adult and as few children as possible.
 • There can only be a maximum of 6 members in the Speel-O-Theek at the same time. So try to minimize your time in the Speel-O-Theek by for example looking through our digital catalog on the website.
 • Playing with the toys in the Speel-O-Theek is currently not allowed
 • Check the toys at home.

 

We will keep using the same corona regulations that you can read below. 

 

Corona Guidelines

 • There are allowed to be 6 members inside the Speel-O-Theek at the same time.
 • Come with only one adult and as few children as possible.
 • A facemask inside the Speel-O-Theek is no longer mandatory.
 • Do not come to the Speel-O-Theek if you have a cough, cold or fever.
 • When picking up and returning, keep 1.5 meters.
 • Make sure the toys you return are properly cleaned.
 • If something is missing or broken, report it. This is how we keep our Speel-O-Theek complete and clean together.
 • Then place your toys in the quarantine area.
 • We do not serve tea and coffee yet.
 • Please keep your residence time short.
 • Toys can not be played with inside the Speel-O-Theek.
 • Please check the toys at home if anything is missing or broken. Send an email if this is the case.

 

We hope to see you soon again on Monday!

Regels na 1 juli

Hoera, ook in de Speel-O-Theek kunnen we met minder maatregelen toe.

 

Wat houdt dit kort in?

 • Er mogen 6 leden tegelijkertijd in de Speel-O-Theek zijn.
 • Kom met 1 volwassene en zo min mogelijk kinderen.
 • Een mondkapje is niet meer verplicht

 

Welke maatregelen blijven gelden?                                                                                 

 • Blijf bij klachten thuis en verleng eventueel het speelgoed
 • Lever het speelgoed schoon en compleet in
 • Meld bij de inlevering als er wat stuk is of vermist wordt.
 • Zet je speelgoed na inname in de quarantaine ruimte
 • We schenken nog geen thee en koffie
 • We vragen je om je bezoek kort te houden
 • Er wordt niet gespeeld met het speelgoed.
 • Tel het speelgoed thuis en geef gebreken per email door

We wensen iedereen een fijne zomer!

Guidelines after the 1st of July

Hurray, we are able to have less measures in the Speel-O-Theek as well.

 

What does this mean?

 • There are allowed to be 6 members inside the Speel-O-Theek at the same time.
 • A facemask inside the Speel-O-Theek is no longer mandatory

 

 The following rules will still apply though:

 • Do not come to the Speel-O-Theek if you have a cough, cold or fever.
 • When picking up and returning, keep 1.5 meters
 • Make sure the toys you return are properly cleaned.
 • If something is missing or broken, report it. This is how we keep our Speel-O-Theek complete and clean together.
 • Then you place the toys in the quarantine area.
 • We do not serve tea and coffee yet.
 • Please keep your residence time short
 • Please check the toys at home if anything is missing or broken. Send an email if this is the case.

 

We wish everyone a happy summer!

You can pick in person again.

Dear members of the Speel-O-Theek,

 

From Saturday onwards, you will be able again to pick the toys you want to loan, in person.

 

The following rules will still apply though:

 • Do not come to the Speel-O-Theek if you have a cough, a cold or a fever.
 • Make sure the toys you return are properly cleaned.
 • If something is missing or broken, report it. This is how we keep our Speel-O-Theek complete and clean together.
 • Then you place the toys in the quarantine area.
 • Disinfect your hands when you enter the Speel-O-Theek.
 • There will be an employee at the entrance who arranges access and allows members to enter 1 by 1. A maximum of 4 members may be present in the Speel-o-Theek at the same time.
 • Maximum 1 adult and preferably no more than 1 child.
 • Residence time in the Speel-O-Theek as short as possible.
 • Payment of any outstanding membership fees and fines only by pin. (so no cash)

When picking up and returning, keep 1.5 meters distance and a mouth mask is mandatory.

Kom zelf weer speelgoed uitzoeken.

Vanaf 5 juni kan iedereen weer zelf speelgoed komen uitzoeken in de Speel-O-Theek.
Helaas nog steeds alleen op zaterdag van 10.00 – 11.30 uur.

 

Wel gelden er door Corona nog extra maatregelen:
• Kom niet naar de Speel-O-Theek als u hoest, verkouden bent of koorts heeft
• Houd 1,5 meter afstand van anderen.
• Het dragen van een mondmasker is verplicht.
• Lever het speelgoed schoon en compleet in.
• Meld bij de inlevering als er wat stuk is of vermist wordt.
• Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
• Plaats het speelgoed na inname in de quarantaine ruimte.
• Er mogen maximaal 4 leden tegelijk in de Speel-o-Theek aanwezig zijn.
• Maximaal 1 ouder/verzorger en het liefst niet meer dan 1 kind.
• De verblijfstijd in de Speel-O-Theek dient zo kort mogelijk te zijn.
• Lidmaatschap en boetes kunnen alleen per pin betaald worden.

Spelregels Click & Collect

We beginnen een CLICK & COLLECT !!!

 

Dit betekent dat je thuis alvast speelgoed uitzoekt, dit aan ons doorgeeft en daarna afhaalt. Jammer genoeg laat ons systeem de beschikbaarheid niet up to date zien. Het kan dus zijn dat het speelgoed op het moment dat jij het wilt lenen is uitgeleend. 

Je vindt onze hele collectie op onze website www.speelotheekhilversum.nl via de (digitale) catalogus 

 

Speelgoed lenen kan dus alleen via een bestelling per e-mail naar speelgoed@speelotheekhilversum.nl

 

De spelregels voor het afhaalloket.

 • Je zoekt uit de digitale catalogus 10 stuks speelgoed uit. De speelgoedcodes zie je door op productdetails te klikken.
 • Zet speelgoed wat je het liefst wilt lenen bovenaan de wensenlijst. 
 • Geef je bestelling door voor vrijdag met je naam en lidnummer en de codes en namen van de 10 stuks speelgoed die je wilt lenen
 • Deze lijst mail je voor vrijdag naar speelgoed@speelotheekhilversum.nl 
 • Omdat niet al het speelgoed aanwezig zal zijn, zetten wij de eerste 4 beschikbare artikelen van je lijst klaar beneden in de Speel-O-Theek.
 • De volgorde van binnenkomst van deze mail is bepalend of je het speelgoed op de eerstvolgende zaterdag kunt ophalen.
 • Maximaal helpen wij 20 leden op 1 dag. Meer is helaas niet mogelijk. 
 • Mocht je nummer 21 of hoger zijn dan ben je de week erna aan de beurt. Je krijgt van ons bericht als dat zo is.
 • Ophalen kan op zaterdag van 10.00 uur tot 11.30 uur. Wij werken niet met een tijdslot. 
 • Zorg ervoor dat het speelgoed dat je terugbrengt goed is schoongemaakt.
 • Als er iets ontbreekt of iets stuk is maak er melding van. Zo houden we samen het speelgoed compleet en schoon. 
 • Daarna plaats je het speelgoed in de quarantaineruimte.
 • Er zal bij de ingang een medewerker staan die de toegang regelt en leden 1 voor 1 binnenlaat. Dus 1 erin en 1 eruit.
 • Maximaal 1 volwassene wordt toegelaten. (dus helaas geen kinderen).
 • Verblijfstijd in de Speel-O-Theek niet meer dan 5 minuten.
 • Betaling van eventuele nog openstaande lidmaatschapskosten en boetes alleen per pin. (dus geen cash) Er wordt natuurlijk geen boete te laat gerekend.

 Bij het ophalen en terugbrengen geldt nog steeds, 1,5 meter afstand en een mondkapje is verplicht. 

Rules Click & Collect

We start a Click & Collect.

This means that you can select toys at home, pass the list on to us and then collect them. Unfortunately our system does not show a up to date availability. It is therefore possible that the toy has been borrowed when you want to borrow it.
You can find our entire collection on our website www.speelotheekhilversum.nl via the digital catalogue 

 

Toys can therefore be borrowed only through an order by e-mail to: speelgoed@speelotheekhilversum.nl

 

The rules for the takeaway counter.

 • You select 10 toys from the digital catalogue. You can see the toy codes by clicking on productdetails.
 • Put toys that you would like to borrow at the top of the wish list.
 • Place your order before Friday with your name and membership number and the codes and names of the 10 toys you want to borrow.
 • You can mail this list before Friday to speelgoed@speelotheekhilversum.nl
 • Because not all toys will be present, we will put the first 4 available items from your list ready in the Speel-O-Theek.
 • The order in which this email is received determines whether you can pick up the toys on the following Saturday.
 • We help a maximum of 20 members in 1 day. Unfortunately, more is not possible.
 • If your number is 21 or higher, it will be your turn the following week. You will receive a message from us if this is the case.
 • Collection is possible on Saturday from 10:00 am to 11:30 am. We do not work with a time slot.
 • Make sure the toys you return are properly cleaned.
 • If something is missing or broken, report it. This is how we keep our Speel-O-Theek complete and clean together.
 • Then you place the toys in the quarantine area.
 • There will be an employee at the entrance who arranges access and allows members to enter 1 by 1. So 1 in and 1 out.
 • Maximum 1 adult is allowed. (so unfortunately no children).
 • Residence time in the Speel-O-Theek no more than 5 minutes.
 • Payment of any outstanding membership fees and fines only by pin. (so no cash) There is of course no penalty charged for too late.

 

When picking up and returning, keep 1.5 meters distance and a mouth mask is mandatory.

Helaas nog langer gesloten

Beste ouders en/of verzorgers en vrijwilligers, 

 

Opnieuw zijn we genoodzaakt door de laatste maatregelen van de regering de Speel-O-Theek langer te sluiten. 

Wij zijn gesloten tot en met 6 maart 2021. 

Dit betekent dus dat u tot deze datum geen speelgoed kunt lenen en inleveren. De leentermijn wordt zonder boete verlengd. 

 

Momenteel zijn we bezig met de mogelijkheid om via de digitale catalogus de uitleen van  speelgoed op bestelling mogelijk te maken. Zodra er duidelijkheid is informeren we u daarover. 

 

We hopen dat we zaterdag 13 maart 2021 weer open kunnen zijn. 

 

Wilt u contact opnemen dan kan dat via: E-mail: info@speelotheekhilversum.nl 

 

Blijf gezond en pas goed op elkaar. 

 

Het bestuur van Speel-O-Theek De Steeg.

 

 

Dear parents and/or guardians and volunteers, 

 

Due to the last measures of the government we are forced to close the Speel-O-Theek longer. 

We are closed up to and including March 6 2021

This means that you cannot borrow and return toys during this period. The loan period is extended without penalty.  

 

We are currently working on the possibility of lending toys to order via the digital catalogue.

As soon as there is clarity, we will inform you about this. 

 

We hope that we can be open again on Saturday March 13, 2021.  

 

If you would like to contact us, you can do so via: E-mail: info@speelotheekhilversum.nl 

 

Stay healthy and take good care of each other. 

 

The board of Speel-O-Theek De Steeg.