Gesloten.

Beste  ouders en/of verzorgers en vrijwilligers.
 
Na de laatste maatregelen van de regering gaat ook de Speel-O-Theek tot onze grote spijt weer dicht.
 
Dat betekent dus dat je gedurende deze periode geen speelgoed kunt lenen en inleveren.
De leentermijn wordt zonder boete verlengd.
 
Je wordt nader geïnformeerd wanneer de Speel-O-Theek weer open gaat
 
We wensen alle ouders en/of verzorgers fijne kerstdagen
en een gezond 2022 toe.
 
Wil je contact opnemen dan kan dat via:
E-mail: info@speelotheekhilversum.nl
 
Blijf gezond en pas goed op elkaar.
 
Het bestuur van Speel-O-Theek De Steeg.
=========================================================
 
 
Dear parents and/or guardians and volunteers.
 
Much to our regret, the Speel-O-Theek will close again after the latest measures by government.
 
This means that you cannot borrow and return toys during this period. The loan period is extended without penalty.
 
You will be informed when the Speel-O-Theek opens again.
 
We wish all parents and/or guardians a Merry Christmas and a healthy 2022.
 
If you would like to contact us, you can do so via:
E-mail: info@speelotheekhilversum.nl
 
Stay healthy and take good care of each other.
 
The board of Speel-O-Theek De Steeg.

 

Mondmaskers

Beste leden van de Speel-O-Theek,

Vanaf zaterdag 6 november dragen we weer mondkapjes in de Speel-O-Theek.

En natuurlijk ontsmetten we de handen bij binnenkomst.

 

Dear Speel-O-Theek members,

Starting Saturday, november 6 we will be required to wear mouth masks

in the Speel-O-Theek. Also continue to disinfect your hands at the entrance.

 

 
 

 

 

Gesloten in de Kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie is de Speel-O-Theek gesloten van:
Zaterdag 25-12-2021  tot en met Zondag 9-1-2022. 
 
Alvast prettige feestdagen gewenst.

 
During the wintervacation the Speel-O-Theek wil be closed from:
Saterday 25 to Sunday januari 9, 2022

Happy holidays

 
 

 

We zijn weer 3 X per week open

Beste Speel-O-Theek leden.

Hoera vanaf nu zijn we weer 3 X per week open. Wel gelden er nog extra maatregelen.

Het is wel de bedoeling dat het bezoek aan de Speel-O-Theek zo kort mogelijk is. Dus nog geen koffie/thee op tafel. Kinderen kunnen helaas ook nog niet spelen in de speelotheek.
Graag met één begeleider komen met zo weinig mogelijk kinderen.
Het speelgoed pas thuis controleren en als er iets niet klopt een mail sturen naar administratie@speelotheekhilversum.nl.
Als het te druk wordt in de zaal svp even wachten.
Bij het inleveren van speelgoed laat je het registreren bij de balie en het speelgoed zelf in de berging plaatsen. Svp even melden als er iets mist of kapot is.
We gaan er van uit dat je de geldende maatregelen van de RIVM in acht neemt, zoals niet komen met coronaklachten, maar dan eventueel verlengen en de handen desinfecteert bij binnenkomst.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Herma Veurink

We are again open 3 time’s a week

Dear Speel-O-Theek members,

The Speel-O-Theek is open again 3 time’s a week.
The way we can do this is by keeping your visit as short as possible. Therefore, coffee/tea will not be served yet. Unfortunately, children may not play in the Speel-O-Theek at this time.
We advise you to come with one adult and the fewest children as possible.
Check the toys at home. If anything is missing or wrong, please send an email to administratie@speelotheekhilversum.nl.
If it is too busy in the Speel-O-theek, please wait to come in.
When returning the toys, you can register them at the front desk. Then place toys in the quarantine area. Please inform us if something is missing or broken.
We expect you to follow the guidelines of the RIVM by staying home if you have any corona related symptoms. If so, please extend your rental and cleaning/disinfecting your hands when entering the building.

Kind regards,
Board of Speel-O-Theek De Steeg, Herma Veurink

Speelgoed verkoop

Zaterdag 18 september staat de speelotheek tijdens de duurzame dagen bij Vonkindewijk.
Tijdens de duurzame markt van 14 tot 16 uur verkopen wij gekregen of afgeschreven speelgoed.
De duurzame dagen zijn van 17 t/m 19 september.
Voor meer informatie ga naar de site Vonkindewijk

Op maandag open

We zijn heel blij dat we vanaf september ook weer op maandag open gaan.

Helaas gaat de woensdagmiddag nog niet lukken. De vrijwilligers van de woensdag tellen echter het speelgoed na de quarantaine periode.

 

Wel willen we je extra wijzen op:

 • Kom met maar 1 volwassene en zo min mogelijk kinderen naar de speelotheek.
 • Er zijn maximaal 6 leden in de speelotheek. Probeer je tijd in de speelotheek dus kort te houden door bijvoorbeeld thuis alvast ideeën op te doen in onze digitale catalogus op de website
 • Er kan niet gespeeld worden in de speelotheek.
 • Check het speelgoed thuis.

 

We blijven dezelfde coronaregels hanteren zoals je hieronder kan lezen.

 

Corona regels in de speelotheek: 

 • Er mogen 6 leden tegelijkertijd in de Speel-O-Theek zijn.
 • Kom met 1 volwassene en zo min mogelijk kinderen.
 • Een mondkapje is niet meer verplicht                                                                            
 • Blijf bij klachten thuis en verleng eventueel het speelgoed
 • Houdt altijd 1,5 meter afstand
 • Lever het speelgoed schoon en compleet in
 • Meld bij de inlevering als er wat stuk is of vermist wordt.
 • Zet je speelgoed na inname in de quarantaine ruimte
 • We schenken nog geen thee en koffie
 • We vragen je om je bezoek kort te houden
 • Er wordt niet gespeeld met het speelgoed.
 • Tel het speelgoed thuis en geef gebreken per email door

We hopen je snel ook weer op maandag te zien!

Open on monday

We are very happy to announce that starting from September we are also open again on Mondays.

Wednesday afternoon is regrettably still not possible. The volunteers of Wednesday will however count the toys after the quarantine period.

 

We would like to draw your attention to:

 • Come with only one adult and as few children as possible.
 • There can only be a maximum of 6 members in the Speel-O-Theek at the same time. So try to minimize your time in the Speel-O-Theek by for example looking through our digital catalog on the website.
 • Playing with the toys in the Speel-O-Theek is currently not allowed
 • Check the toys at home.

 

We will keep using the same corona regulations that you can read below. 

 

Corona Guidelines

 • There are allowed to be 6 members inside the Speel-O-Theek at the same time.
 • Come with only one adult and as few children as possible.
 • A facemask inside the Speel-O-Theek is no longer mandatory.
 • Do not come to the Speel-O-Theek if you have a cough, cold or fever.
 • When picking up and returning, keep 1.5 meters.
 • Make sure the toys you return are properly cleaned.
 • If something is missing or broken, report it. This is how we keep our Speel-O-Theek complete and clean together.
 • Then place your toys in the quarantine area.
 • We do not serve tea and coffee yet.
 • Please keep your residence time short.
 • Toys can not be played with inside the Speel-O-Theek.
 • Please check the toys at home if anything is missing or broken. Send an email if this is the case.

 

We hope to see you soon again on Monday!

Regels na 1 juli

Hoera, ook in de Speel-O-Theek kunnen we met minder maatregelen toe.

 

Wat houdt dit kort in?

 • Er mogen 6 leden tegelijkertijd in de Speel-O-Theek zijn.
 • Kom met 1 volwassene en zo min mogelijk kinderen.
 • Een mondkapje is niet meer verplicht

 

Welke maatregelen blijven gelden?                                                                                 

 • Blijf bij klachten thuis en verleng eventueel het speelgoed
 • Lever het speelgoed schoon en compleet in
 • Meld bij de inlevering als er wat stuk is of vermist wordt.
 • Zet je speelgoed na inname in de quarantaine ruimte
 • We schenken nog geen thee en koffie
 • We vragen je om je bezoek kort te houden
 • Er wordt niet gespeeld met het speelgoed.
 • Tel het speelgoed thuis en geef gebreken per email door

We wensen iedereen een fijne zomer!

Guidelines after the 1st of July

Hurray, we are able to have less measures in the Speel-O-Theek as well.

 

What does this mean?

 • There are allowed to be 6 members inside the Speel-O-Theek at the same time.
 • A facemask inside the Speel-O-Theek is no longer mandatory

 

 The following rules will still apply though:

 • Do not come to the Speel-O-Theek if you have a cough, cold or fever.
 • When picking up and returning, keep 1.5 meters
 • Make sure the toys you return are properly cleaned.
 • If something is missing or broken, report it. This is how we keep our Speel-O-Theek complete and clean together.
 • Then you place the toys in the quarantine area.
 • We do not serve tea and coffee yet.
 • Please keep your residence time short
 • Please check the toys at home if anything is missing or broken. Send an email if this is the case.

 

We wish everyone a happy summer!